sunnuntai 31. tammikuuta 2021

Työpaikoilla suoritetaan ammattiosaamisen näytöt


 Ammattiosaamisen näyttö - Fazerin leipomossa Iisalmessa

Opiskelijat opiskelevat työpaikoilla sekä koulussa opintokokonaisuuksiin liittyvät asiat. Kun asiat on opittu ja todetaan, että opiskelija on valmis antamaan osaamisestaan näytön niin silloin tehdään näyttösuunnitelma. Näyttösuunnitelma tehdään yhdessä opiskeljan, työpaikkaohjaajan sekä opettajan kanssa.

Tämän jälkeen opiskelija tekee yrityksen tilausten mukaisesti leipomotuotteita. Kuvassa opiskelija on tehnyt erilaisia ruokaleipiä.

Näytön jälkeen pidetään arviointikeskustelu näytöstä opiskelijan, työpaikkaohjaajan sekä opettajan kesken ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Näytön suoritettuaan opiskelijalle merkitään opintokorttiin arvosana numeraalisesti 1-5.

Näyttöihin kun valmistaudutaan hyvin - näyttö sujuukin hyvin!